Stresslæge Logo
Stresslæge Logo
Ikon

Arbejdsrelateret stress

Hvorfor rammes nogle af arbejdsrelateret stress og andre ikke? Få svaret her

Pil
Arbejdsrelateret stress opstår, når man oplever, at der stilles flere eller højere krav på sin arbejdsplads, end man kan magte, altså, når man står overfor udfordringer og problemer, som man ikke kan overskue eller se mulige løsninger på, der er direkte relateret til ens arbejde eller arbejdsplads.

Arbejdsrelateret stress – Udløsende faktorer på arbejdspladsen

Der findes mange mulige udløsende faktorer, når det gælder arbejdsrelateret stress. Det kan være direkte relateret til ens ansvars- og arbejdsområde. Der kan være tale om for mange opgaver, for vage opgaver, for få opgaver, for frie eller for snævre rammer at navigere i eller noget helt sjette. Arbejdsrelateret stress kan også skyldes dårlig, manglende eller decideret farlig ledelse, hvilket fører til stress og udbrændthed. Omstruktureringer i virksomheden, opkøb, omorganiseringer og medfølgende usikkerhed i sin jobsituation, eller at man simpelthen ikke sidder i det rigtige job, fordi uddannelse, ansvarsområde, krav, arbejdsopgaver, løn m.m. ikke matcher. Arbejdsrelateret stress kan også være relateret til arbejdsmiljøet. At arbejde i et negativt eller demotiverende miljø kan være stressudløsende. Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. psykisk dårligt arbejdsmiljø - dét viser tallene! Der kan være tale om en virksomhed præget af dårlige resultater, hvor der hele tiden løbes stærkt, uden at man kommer i mål, en virksomhed med manglende tillid til medarbejderne eller dårligt sammenhold/dårlig stemning i ens afdeling. Negativitet og brok er, som vi alle ved og har oplevet, både demotiverende og drænende, og det kan i sidste ende være en udløsende stressfaktor hos nogle. Det samme gælder dårlige kollegiale forhold eller direkte mobning. Faktisk påviser studier, at medarbejdere, som har gode kollegiale forhold, er mere resistente over for stress end andre. Man kan så spørge sig selv om, hvorfor nogle, der arbejder under samme pres eller i samme negative arbejdsmiljømiljø, går ned med stress, mens andre ikke gør. Det er der flere forklaringer på. Først og fremmest er vi alle forskellige. Vi har alle forskellige private forhold, støtte, omgivelser og befinder os i forskellige stadier af livscyklussen. Vi har også alle forskellige verdensbilleder, overbevisninger, tankegange og bagage med i livsrygsæk. Vores tilgang til verden. vores værdier samt vores evner i forhold til at bede om hjælp, sige til og fra etc. er forskellig, og stress handler i høj grad om vores måde at gå til verden på; hvordan vi tolker vores virkelighed. Læs også som stresssymptomer her

Arbejdsrelateret stress – hurtig hjælp er afgørende

Det er sjældent den stressramte selv, der opdager, at han eller hun har sat kurs mod overbelastningsstress. Det skyldes ganske enkelt ændringer i hjernen under længerevarende stress. Vores logisk tænkende del af hjernen bliver nemlig svækket af det overaktiverede alarmberedskab og stresshormoner, hvilket gør det svært for den stressramte at se muligheder og finde løsninger på sine problemer og udfordringer. Det er forklaringen på, at der er så mange, der ikke når at trække håndbremsen, inden det går helt galt. Når man bliver syg med stress, er det helt essentielt, at man får hjælp med det samme. Start med at kontakte din læge og få evt. en sygemelding derfra, hvis det er det, der skal til – og det er det oftest. Tal med din chef og undersøg, om din arbejdsgiver har en aftale med et akut stressberedskab, så du kan få hjælp med det samme af en ekspert på området. En stresssygemelding betyder, at man som medarbejder har været under for stort pres for længe – af den ene eller anden grund. Det skal der handles på med det samme. Jo hurtigere, man som stressramt får hjælp, jo bedre er udsigterne for fremtiden – på både kort og lang sigt - og det er helt afgørende, at man som stressramt får den rigtige hjælp fra en med indsigt og speciale i stress. Det er afgørende for varigheden af stresstilstanden såvel som udsigterne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Du kan læse mere om stressbehandling her.

Arbejdsrelateret stress – Sygemelding fra arbejdet

Det hjælper ikke bare at blive sygemeldt fra arbejdet. Stress går ikke over af sig selv. Det kræver professionel hjælp. Ligeledes kan der under en sygemelding opstå flere stressorer; bekymring for at miste sit job, for at måtte opgive sine projekter, dårlig samvittighed overfor sin arbejdsplads, kollegaer og/eller chef m.m. Alt sammen faktorer, der er med til at forlænge og forværre stresstilstanden i kroppen. Ofte vil man lægge pres på sig selv for at komme hurtigt tilbage. Det har desværre den modsatte effekt og kan i sidste ende forlænge sygemeldingen. Stress tager tid. Accept og tålmodighed fra alles sider er nøgleordene her.

Arbejdsrelateret stress – det kognitive efterslæb

Når man som stressramt vender tilbage til sit arbejde efter en sygemelding, er det afgørende at være klar over, at man ikke er den samme, som før stressen ramte én – endnu. Den bevidsthed, og ageren derefter, kan redde en fra tilbagefald, hvilket desværre sker alt for hyppigt for stressramte, for  Selv om man måske føler sig klar til arbejde, så er hjernen det ikke helt endnu. Det kaldes det kognitive efterslæb og er et endnu ganske overset og, desværre, ubelyst område. Det betyder ganske enkelt, at hjernen ikke kommer sig lige så hurtigt som kroppen, humøret og følelserne.  De ændringer, der er sket i hjernen under den længerevarende belastningsperiode, er ikke lige så hurtige til at komme i balance igen som det emotionelle system. Det betyder, at der er stor sandsynlighed for, at de kognitive funktioner endnu ikke er fuldt funktionsdygtige. Det vil bl.a. komme til udtryk ved, at man ikke kan overkomme det samme som før, at man kan opleve udfordringer med at huske, med at danne sig et overblik over sine projekter, med at klare flere ting på en gang, med at koncentrere sig eller løse komplekse opgaver. Derfor skal der tages forholdsregler, både med hensyn til karakteren af arbejdsopgaver samt mængden. Pauser er et nøgleord i denne sammenhæng. En god tilbagevenden til arbejdspladsen kræver ligeledes støtte og forståelse fra ens nærmeste leder samt hjælp fra en professionel stressekspert til at sikre sig en god start og den rette kurs, så man styrer uden om tilbagefald og holder sig stressfri på både den korte og lange bane.  Er du i tvivl, om du er stresset, så kan du tage vores stresstest her eller booke en samtale om din situation og stress med stresslæge Trine Rønnov her.

Få hjælp til håndtering af din stress i Stresslægens nyhedsbrev.
Tilmeld dig her

Vi skal have din tilladelse for at kunne kontakte dig, og sende dig mails. Ved tilmeldingen her, modtager du automatisk Stresslæge.dk's ugentlige mails med inspiration og tilbud.

Du kan til hver en tid framelde dig de ugentlige mails, enten ved at trykke "unsubscribe" nederst i mailen, eller ved skriftlig henvendelse til os på info@stresslaege.dk .

Find gode råd om stress

icon

Smut forbi vores blog og få hjælp til at finde vejen ud af din stress

Bliv klogere på stress her

Brug for en snak?

icon

Jeg sidder klar til at tale med dig om din situation og stress

Book en samtale her

Kontakt os

icon

Adresse

Assensvej 506-510
Faldsled, 5642 Millinge

Email

info@stresslaege.dk

Telefon

+45 23 46 24 02

Stresslæge Logo

Assensvej 506-510, Faldsled, 5642 Millinge
Email: info@stresslaege.dk
Tel: +45 23 46 24 02

Copyright © Stresslaege.dk 2024

Stresslæge Logo
Stresslæge Logo
Stresslæge Logo

Tilmeld dig vores nyhedsbrev