Stresslæge Logo
Stresslæge Logo

Finansiering af Stressterapeutuddannelsen

Nogle kursister får helt eller delvist betalt deres uddannelse af deres arbejdsgiver. Såfremt du ikke har denne mulighed, men uddannelsen er relevant i forhold til dit arbejde, så er der måske andre muligheder.
Pil

Bruttolønsordningen

Via bruttolønsordningen kan din arbejdsgiver betale uddannelsen og medregne udgiften i din bruttoløn. Det koster derfor ikke din arbejdsgiver noget, du betaler uddannelsen selv, men sparer penge i skat. På den måde sparer du op mod halvdelen af udgiften til uddannelsen. Betingelser for en bruttolønsordning:
  • Aftalen skal være inden for rammerne af de gældende regler, fx de overenskomster, der regulerer ansættelsen.
  • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i din kontante løn.
  • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som en tommelfingerregel i minimum 12 måneder.
  • Det skal være arbejdsgiveren, der stiller godet til rådighed. Du må altså ikke selv betale for godet og efterfølgende få refunderet udgifterne.
  • Nedgangen i din kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med dit forbrug af godet eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.
  • Skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, er ikke omfattet af disse regler.
Aftalen om bruttolønsordningen indgås direkte mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Læs om ordningen på SKATs hjemmeside.

Støtte til sporskifte

Er du ansat i en branche med øget risiko for nedslidning, kan du i samarbejde med din arbejdsplads søge økonomisk støtte til omskoling fra Sporskifteordningen. Efteruddannelsen skal give erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Du kan tage et eller flere kurser og uddannelser, som kan vare alt fra et par dage til otte uger eller 40 arbejdsdage (skal afsluttes inden 6 måneder). Ordningen er for ansatte, som er nedslidte eller i risiko for at blive det. Årsagen kan være både fysisk og psykisk belastende arbejde. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en liste over brancher, som kan benytte ordningen. Der er mange brancher på listen, fx døgninstitutioner, hjemmepleje, politi og fængselsvæsen. Tilskud og økonomi Det er muligt at få dækket lønudgift og deltagerbetaling. Dog udgør tilskuddet til løn maks. 260 kr. i timen. Der kan desuden ydes en mindre godtgørelse for administration af sporskiftepakken. Varighed Ordningen gælder fra oktober 2017 og 4 år frem. Er du medarbejder? Hvis du er interesseret i at få støtte fra sporskifteordningen, skal du aftale det med din arbejdsgiver. Det er virksomheden, som udformer den endelige ansøgning. Hvem kan søge? Der er ingen særlige krav til jobfunktion, uddannelse eller alder. Det kan fx være, at du som håndværker har problemer med knæene eller som frisør har fået eksem og derfor må tage din jobsituation op til overvejelse. Ansøgning Det er virksomheden, hvor du er ansat, der søger om støtte til et sporskifteforløb, men I skal sammen aftale indholdet af forløbet, og hvad det skal føre frem til. Hjælp og vejledning Er sporskifteordningen noget for dig, så kontakt din fagforening eller tillidsrepræsentant.

Find gode råd om stress

icon

Smut forbi vores blog og få hjælp til at finde vejen ud af din stress

Bliv klogere på stress her

Brug for en snak?

icon

Jeg sidder klar til at tale med dig om din situation og stress

Book en samtale her

Kontakt os

icon

Adresse

Assensvej 506-510
Faldsled, 5642 Millinge

Email

info@stresslaege.dk

Telefon

+45 23 46 24 02

Stresslæge Logo

Assensvej 506-510, Faldsled, 5642 Millinge
Email: info@stresslaege.dk
Tel: +45 23 46 24 02

Copyright © Stresslaege.dk 2024

Stresslæge Logo
Stresslæge Logo
Stresslæge Logo

Tilmeld dig vores nyhedsbrev